Vrtule dural

http://www.havelaircraft.cz/vrtule-dural/vrtule--propeller-28_3inch-3-blade

http://www.havelaircraft.cz/vrtule-dural/vrtule--propeller-32nch-3-blade

Popis:

Video https://www.youtube.com/watch?v=2NjJK3p-3UA

Popis Vrtule

Celokovová vrtule s na zemi nastavitelným úhlem náběhu listů.

Jedinečný vzhled pro vaše letouny.  Výroba z duralu nám dává možnost vytvořit vrtuli vzhledem i tvarem listů shodnou s vrtulemi skutečných letadel.

Už žádné výměny vrtulí při potřebě změny stoupání. Stačí jen změnit úhel náběhu listů.  Pro vice typů modelů vám stačí jedna vrtule.

Velká životnost a odolnost proti poškození. Při poškození jednoho vrtulové listu je možné tento list nahradit jiným, není nutné kupovat celou vrtuli. stačí odeslat vrtuli výrobci na opravu. Stejně tak při kontaktu se zemí. Drobně záseky a poškození především na náběžných hranách je možné opravit.

Vrtule funguje jako setrvačník, zajišťuje klidný chod motoru, velmi nízké volnoběžné otáčky a snadnější startování motoru.

Vzhledem k použitým materiálům nedochází ke kroucení a změnám tvaru za letu jako u vrtulí z jiných materiálů.

Výroba probíhá pomocí CNC obrábění s následným ručním broušením a lešením vrtulového listu. Vrtule je vyrobena pouze z leteckého duralu nejvyšší kvality.

Materiál en aw 7075 , en aw 2024

Vrtule je dodávána vyvážená, v rozmontovaném stavu. Celá montáž vrtule zabere cca 10 minut. Pro montáž vrtule nejsou potřeba žádné speciální přípravky.  

Description Propeller

All metal propeller on the ground adjustable angle of the propeller blades.

The unique look for your aircraft. Production of dural gives us the the possibility to create a propeller looks and shape of leaves equal to the real aircraft propellers.

Have no replacement propeller pitch when the need for change. Just change the pitch angle. For more types of models you only need one propeller.

Great durability and resistance to damage. When damage to one propeller blade can be replaced with another sheet of this, no need to buy the whole propeller. just send the propeller manufacturer for repair. Similarly when in contact with the ground. Slightly gouges and damage especially on the leading edges can be repaired.

Propeller acts as a flywheel ensures smooth running engine, very low idle speed and ease of starting the engine.

Due to the materials used to twist and no changes in shape during flight as a propeller of other materials.

Production is carried out using CNC machining with subsequent manual grinding and scaffolding propeller blade. The propeller is made of only the highest quality air dural.

Material en aw 7075 , en aw 2024

Propeller is delivered balanced, in a disassembled state. The entire assembly propeller takes about 10 minutes. To mount the propeller does not need any special tools.

Další